Αναβάθμηση Joomla site

Εάν η ιστοσελίδα σας είναι σε Joomla 2.5 συνιστάται να αναβαθμιστεί σε Joomla 3.x λόγω πολλαπλών προβλημάτων ασφάλειας καθώς και συνολικής απόδοσης της ιστοσελίδα σας.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αναβάθμιση αλλά για μεταφορά από μια παλαιότερη έκδοση σε μια νέα. Η μεταφορά (migration) όμως, θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από έμπειρους επαγγελματίες, διαφορετικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απώλειας δεδομένων ή ακόμα και να θέσει την ιστοσελίδα σας εκτός λειτουργίας.

Στην υπηρεσία αναβάθμισης Joomla συμπεριλαμβάνοντα τα εξής: η αναβάθμιση του παλιού σας site, η αναβάθμιση των επεκτάσεων (components/modules/plugins) ή αναλαμβάνουμε την ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των επεκτάσεων. Ουσιαστικά η νέα αναβαθμισμένη έκδοση είναι ένα πιστό αντίγραφο της παλιάς ιστοσελίδας ενώ,  εφόσον το επιλέξετε, μπορεί επίσης να γίνει mobile friendly.

Έχουμε αναβαθμίσει με επιτυχία έναν εντυπωσιακό αριθμό ιστοσελίδων. Άλλες μικρές και άλλες με μερικές χιλιάδες υποσέλιδες. Η αναβάθμιση Joomla είναι τις περισσότερες φορές τόσο πιστή αντιγραφή που οι διαχειριστές το καταλαβαίνουν μόνο όταν επισκεφτούν τον πίνακα διαχείρισης.

Πώς κάνουμε αναβάθμηση joomla σε μια ιστοσελίδα;

Παρακάτω περιγράφεταιμια τυπική ροή εργασίας για την μεταφορά (Migration):

 1. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) του Joomla:

  Παρά το γεγονός ότι δεν δουλεύουμε στην ενεργή ιστοσελίδα, αλλά σε μία σελίδα παράλληλα με αυτή, δημιουργούμε ένα αντίγραφο ασφαλείας της αρχικής ιστοσελίδας.

 2. Μεταφορά των επεκτάσεων (extensions):

  Συμπεριλαμβανομένων των templates, components, modules και των plugins. Επίσης δημιουργούμε εκ νέου επεκτάσεις που δεν υπάρχουν πια ή όσες είχαν δημιουργηθεί custom γιατη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 3. Μεταφορά των δεδομένων:

  Τα δεδομένα μπορεί να είναι οι πληροφορίες των χρηστών, τα άρθρα, τα μενού, οι ρυθμίσεις των modules κλπ.Εμείς μεταφέρουμε αυτά τα δεδομένα, ενώ μελετάμε τυχόν αλλαγές στην υποδομή της βάσης δεδομένων, στη νέα ιστοσελίδα.

 4. Τεστ της ιστοσελίδας:

  Παρόλο που υπάρχει συνεχής έλεγχος της ιστοσελίδας καθ 'όλη τη διαδικασία αναβάθμισης, κάνουμε μια τελική δοκιμή μετά την ολοκλήρωση. Η δοκιμή αυτή μας επιτρέπει να διορθώσουμε αυτά τα μικρά σφάλματα που ίσως χάσαμε, όσο εργαζόμασταν στην ιστοσελίδα σας.

 5. Αντικατάσταση του website:

  Μεταφέρουμε το παλιό σας website σε έναν υποφάκελο, ώστε να έχετε πρόσβαση, και ύστερα στη θέση του μεταφέρουμε το νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα.

 Τι χρειάζεται για να γίνει μια αναβάθμιση joomla;

Για να αναβαθμίσουμε την ιστοσελίδα σας, θα χρειαστούμε στοιχεία που αφορούν τη φιλοξενία ιστοσελίδας (username και password) αλλά και τα στοιχεία σύνδεσης στη διαχείριση του site.

Πόσο σύντομα μπορεί να ξεκινήσει η αναβάθμηση;

Μετά την περιήγηση που κάνουμε στην ιστοσελίδα σας και αφού έχουμε συμφωνήσει στο ποιά σημεία θα αναβαθμιστούν. Γίνεται μια εκτίμηση χρόνου και κόστους. Αφού συμφωνήσουμε, ορίζουμε την ημερομηνία αναβάθμισης. Συνήθως οι μικρές ιστοσελίδες χρειάζονται 3 - 4 εργάσιμες ημέρες.

Κόστος αναβάθμισης σε νεότερη έκδοση

Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία για τις μικρές και μεγάλες ιστοσελίδες, κάθε site έχει την δική του ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για τη δική σας ιστοσελίδα.