Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Στη Netcorner θα γνωρίσετε την καλύτερη φιλοξενίας για τις ιστοσελίδες σας και τις εφαρμογές σας. Παρέχουμε το υψηλότερο επίπεδο σε ποιότητα φιλοξενίας και υποστήριξης σε υπερσύχρονους Cloud Servers. Εξασφαλίζουμε για εσάς τη μέγιστη ταχύτητα απόκρισης των εφαρμογών σας και καταγράφουμε ταχύτερη φόρτωση των σελίδων από άλλα περιβάλλοντα φιλοξενίας, εξασφαλίζοντας πραγματικό 99,999% χωρίς δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.
Επιλέξτε από τα παρακάτω πακέτα το ιδανικότερο για τις εφαρμογές σας.

 

    Start Start1 Start2 Start3
  € 40 € 60 € 80 € 100
  το έτος το έτος το έτος το έτος
Χώρος στο δίσκο 1000MB 3000MB 5000MB 10000MB
Κίνηση δεδομένων 5GB 7GB 10GB 15GB
Subdomains 3 5 8 10
ΜySQL Βάσεις 1 3 5 8
E-mail λογ/σμοί 3 4 5 6
FTP λογ/σμοί 1 1 1 1
Control Panel cPanel NAI NAI NAI NAI
Backup OXI OXI OXI NAI
Στατιστικά NAI NAI NAI NAI
Webmail Roundcube Roundcube Roundcube Roundcube
  Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία Παραγγελία