Κατασκευή ιστοσελίδων | Web Hosting | Domain Names

Η netcorner.eu δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μια πολύχρονης εμπειρίας στο χώρο των εφαρμογών της πληροφορικής.

Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο χώρο του σχεδιασμού, της κατασκευής ιστοσελίδων και εφαρμογών λογισμικού. Στην πορεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στο χώρο της προώθησης και της φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Με την χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα των εφαρμογών της πληροφορικής ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στόχοι

Από τα πρώτα μας βήματα θέσαμε ως στόχο η netcorner να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση στο χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης δυναμικών ιστοσελίδων καθώς στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. Με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη, σε αισθητικό, λειτουργικό αλλά και πρακτικό επίπεδο επιδιώκουμε την διατήρηση μιας υγειούς επαγγελματικής σχέσης.

Στόχος μας πλέον είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες εφαρμογών πληροφορικής, συνδυάζοντάς την υπεύθυνη και διαρκή υποστήριξή τους.

Φιλοσοφία

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση. Ακούγοντας, καταγράφοντας και οργανώνοντας τις ανάγκες σας, αντιμετωπίζουμε κάθε έργο μοναδικά. Με πάθος για την καλαισθησία και την απλότητα, στοχεύουμε σε λύσεις που θα καλύψουν με μέγιστη επιτυχία τις ανάγκες σας.
Και μην ξεχνάτε... η δική σας επιτυχία είναι και δική μας!

Εποπτεία ιστοσελίδας

Μετά την κατασκευή της, και για όσο είναι λειτουργική, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και επισταμένη εποπτεία για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η εποπτεία της ιστοσελίδας δεν πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και του e-shop, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος των αναβαθμίσεων του CMS αλλά και των plugins. Θα πρέπει ακόμη ο διαχειριστής να είναι συνεχώς ενήμερος για θέματα ασφαλείας που αφορούν την ιστοσελίδα ή το e-shop που εποπτεύει.

Η εποπτεία της ιστοσελίδας είναι μια αναγκαία εργασία για να εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της για καιρό. Με τη διαδικασία προσθήκης υλικού ο ιστότοπος σας επεκτείνεται στο web αλλά έχει ανάγκη εποπτείας για να έχει υγιή κίνηση μέσα σε αυτό. Η σωστή εποπτεία ιστοσελίδας είναι αναγκαία, για να αντιμετωπίζονται θέματα ταχύτητας και ασφάλειας προτού καν προκύψουν.

Οι καταστάσεις του ίντερνετ αλλάζουν γρήγορα και σπανίως παραμένουν σταθερές. Η εποπτεία ιστοσελίδας είναι η διαδικασία με την οποία το site σας ακολουθεί τις αλλαγές αυτές για να είστε εγγυημένοι πως δεν θα μείνετε πίσω.

Ενημέρωση ιστοσελίδας

Ενημέρωση ιστοσελίδας είναι η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου της. Η ανανέωση αφορά νέο υλικό αλλά και επικαιροποίηση του υπάρχοντος. 

Κατά την ενημέρωση της ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες που ορίζει το θέμα της ιστοσελίδας. Κάθε νέα προσθήκη είτε αφορά post, page, photo κ.α., θα πρέπει να ενημερώνει και όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα μας.

Η ενημέρωση της ιστοσελίδας σας μπορεί να γίνει είτε από εσάς (μετά από σωστή και αναλυτική εκπαίδευση) είτε από τον κατασκευαστή της, που οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για τη σωστή λειτουργία μιας ιστοσελίδας.


Στατιστικά ιστοσελίδας

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας μπορούμε να παρακολουθούμε τα στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την επισκεψιμότητα της.

Η παραγωγή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ιστοσελίδας πρέπει να είναι τακτική και θα πρέπει τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα δεδομένα της να μας βοηθούν στις αποφάσεις που λαμβάνουμε για την κατεύθυνσή της. Τα στατιστικά δεδομένα θα πρέπει να είναι σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανάλυση.

Η ανάλυση των στατιστικών της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνεται σε βάθος και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο η επισκεψιμότητα αλλά και η ανάλυση αυτής. Ιδανικά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής αύξηση των θετικών ποσοστών και αντίστοιχα μείωση των αρνητικών. Η αύξηση θα πρέπει να γίνεται ισορροπημένα  ως προς τους παράγοντες που την προκαλούν.  Έτσι για παράδειγμα δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο η αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και η αύξηση  του χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα μας. Ένας ακόμη παράγοντας που θα πρέπει να να μας απασχολεί είναι η όσο το δυνατό διεύρυνση των πηγών της επισκεψιμότητας.

Κατά την διάρκεια προωθητικών ενεργειών της ιστοσελίδας μας, η ολοκλήρωση των στόχων που έχουμε θέσει είναι βασικός παράγοντας παρακολούθησης με σκοπό την λήψη διορθωτικών μέτρων στην καμπάνια μας για την μέγιστη απόδοσή της.